" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G4_21_Reducció de nitrats d’origen agrari

22/03/2021 12:39  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. La mesura C5.025. Mitigació de la contaminació difusa per nitrats d’origen agrari, per mitjà de la recuperació de funcions ecològiques es valora molt interessant. Es podrien fer actuacions de tractament directament a dins dels aqüífers.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Efectivament no hi ha una línia de mesures per fer desnitrificacions in situ a nivell d'aqüífer però, sí que es podria fer a l’entorn de pous de captació. Aquesta opció, tot i no estar recollida com a mesura, s'hi podria accedir a través d'una sol·licitud de subvenció a la Convocatòria per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta de l’Agència: en comptes de fer plantes de desnitrificació en superfície és fessin actuacions de desnitrificació in situ en el propi aqüífer a l'entorn immediat dels pous.

Trobades relacionades:

TAULA 4. Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes (GIRONA)
18 Febrer 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: Esborrany Pla de Mesures Taula 4 Esborrany de Pla de Gestió Taula 4.
Referència: II-PROP-2021-03-80575
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/proposals/80575/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/proposals/80575/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots