" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés
Rebutjada

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Les mesures proposades haurien de ser més ambicioses per aconseguir l’objectiu de millorar la qualitat de l’aigua subterrània, encara que sigui un 1%. Les mesures estan ben encaminades, però tots plegats hem de ser més estrictes amb la millora de la qualitat de l'aigua perquè malauradament és l'única font d'abastament en molts llocs, i cada vegada és més cara perquè s’ha de buscar a més profunditat o s’ha de depurar.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

Les mesures proposades al Programa de Mesures estan encaminades a aconseguir el bon estat de les masses d'aigua i, per tant, a obtenir un % de millora de la qualitat superior al 1%.

Trobades relacionades:

TAULA 4. Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes (TARRAGONA)
25 Febrer 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre " Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes " en l'àmbit de TARRAGONA. Conques de El Gaià i el Francolí i les rieres Riudecanyes, Calafell-Torredembarra, La Punta de Móra, Baix Camp, Llaberia- Vandellòs, Calafat-Golf de Sant Jordi i Montsià Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: Esborrany Pla de Mesures Taula 4 Esborrany de Pla de Gestió Taula 4.
Referència: II-PROP-2021-03-80588
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/proposals/80588/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/proposals/80588/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots