" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es valoren bé les propostes, però es perceben molts entrebancs perquè es puguin tirar endavant. És complicat perquè l'Agència pot fer anàlisis, estudis, etc., però es necessita una normativa que acompanyi i que els recolzi. Quant la contaminació d'origen agrícola, el DARPAMR és el responsable dels plans de dejeccions.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

La normativa ja existeix i deriva del compliment de la Directiva de nitrats (91/676/CEE) relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats utilitzats en l'agricultura, i més concretament en l'aplicació del Decret 153/2020 de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.

Trobades relacionades:

TAULA 4. Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes (TARRAGONA)
25 Febrer 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre " Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes " en l'àmbit de TARRAGONA. Conques de El Gaià i el Francolí i les rieres Riudecanyes, Calafell-Torredembarra, La Punta de Móra, Baix Camp, Llaberia- Vandellòs, Calafat-Golf de Sant Jordi i Montsià Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: Esborrany Pla de Mesures Taula 4 Esborrany de Pla de Gestió Taula 4.
Referència: II-PROP-2021-03-80591
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/proposals/80591/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/proposals/80591/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots