" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

36_Netejar les lleres.

12/12/2019 16:36  
Acceptades
Deixar nets els rius i les seves lleres i col·locar els arbres fora del riu i la llera. La sensació és que “l’ecologia s’ha menjat el seny”. Abans anava la pagesia a netejar els rius però, ara, s’ha prohibit netejar els rius i això encara els ha empitjorat més. En altres països, com ara França, la llera del riu és neta però aquí està bruta, i quan plou molt les branques s’acumulen i no permeten baixar bé l’aigua.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Qualsevol ciutadà, ens, empresa, entitat, pot dur a terme actuacions menors de manteniment i conservació del domini públic hidràulic i de la zona de policia de lleres mitjançant la presentació d’una declaració responsable amb un període mínim d’antelació de quinze dies hàbils abans d’iniciar l’activitat. Transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de la presentació de la declaració responsable, el declarant pot exercir la seva activitat llevat que hagi rebut una resolució expressa denegatòria. Més informació al següent enllaç: https://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Obres-i-activitats-en-domini-public-hidraulic-i-en-zona-de-policia-de-lleres?moda=7

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - GIRONA - sectorial: Agroramader i forestal
24 Octubre 2019
20:00 - 23:00
Sessió de diagnosi amb sector Agroramader i forestal en l'ambit territorial de Girona. Teniu disponible el document de treball per a la sessió de diagnosi.
Referència: II-PROP-2019-12-77291
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/77291/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/77291/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots