" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

210_Planificació urbanística i millora en la previsió d’inundacions

17/12/2019 18:04  
En avaluació
De vegades obrim carrers per posar serveis de telèfon o llum, i es podria aprofitar per fer actuacions preventives. Especialment alguns municipis costaners que no tenen la planificació adequada per facilitar l’arribada de l’aigua al mar.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

La planificació, execució, manteniment i conservació dels sistemes de drenatge urbà és una competència municipal. No obstant, l’Agència Catalana de l’Aigua, en aquest proper cicle de planificació (2022 – 2027), té prevista la convocatòria de línies de subvenció específiques en règim de cofinançament per a la introducció de sistemes de drenatge sostenible i per a la millora de la xarxa de pluvials en els municipis del districte de conca fluvial de Catalunya.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - TARRAGONA - sectorial: Administracions
07 Novembre 2019
11:00 - 14:00
Sessió de diagnosi amb Administracions en l'ambit territorial de Tarragona. Teniu disponible el document de treball per a la sessió de diagnosi.
Referència: II-PROP-2019-12-77469
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/77469/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/77469/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots