" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

248_ Laminació per prevenir inundacions

23/12/2019 11:34  
Acceptades
Al Camp de Tarragona es podria gestionar les avingudes de aigua intentant laminar, ja que hi ha zones planes que permetrien la laminació. No s’ha de confondre la laminació amb la inundació dels camps.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

L’Agència Catalana de l’Aigua duu a terme estudis d’alternatives per a definir l’actuació de reducció del risc d’inundació més efectiva a cada àmbit, prenent també en consideració aspectes socials, ambientals i econòmics. Aquests estudis d’alternatives, a banda de valorar la possibilitat d’executar mesures de caire estructural, també valoren la idoneïtat d’implantar solucions basades en la natura, com poden ser les zones de laminació d’avingudes. Fins al moment, no obstant, i de les anàlisis d’alternatives realitzades, es conclou que les zones de laminació d’avingudes tenen un impacte poc significatiu en la reducció del cabal pic d’inundació en episodis de caràcter extraordinari.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - TARRAGONA - sectorial: Agroramader i forestal
07 Novembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb sector Agroramader i forestal en l'ambit territorial de Tarragona. Teniu disponible el document de treball per a la sessió de diagnosi.
Referència: II-PROP-2019-12-77521
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/77521/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/77521/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots