" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

318_La declaració responsable

23/12/2019 12:45  
Acceptades
Per a petites obres a les lleres (com pot ser treure troncs que s’han quedat sota un pont, acumulacions de brossa, etc.) la declaració responsable és útil. La CHE (Confederació Hidrològica de l’Ebre) té un model de declaració responsable a disposició i fa temps que es va demanar a l’ACA que tingués el seu propi model també.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Qualsevol ciutadà, ens, empresa, entitat, pot dur a terme actuacions menors de manteniment i conservació del domini públic hidràulic i de la zona de policia de lleres mitjançant la presentació d’una declaració responsable amb un període mínim d’antelació de quinze dies hàbils abans d’iniciar l’activitat. Transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de la presentació de la declaració responsable, el declarant pot exercir la seva activitat llevat que hagi rebut una resolució expressa denegatòria. Més informació al següent enllaç: https://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Obres-i-activitats-en-domini-public-hidraulic-i-en-zona-de-policia-de-lleres?moda=7

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - TARRAGONA - sectorial: Ambiental
14 Novembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb el sector Ambiental (recerca, divulgació, entitats i associacions) en l'ambit territorial de Tarragona. Teniu disponible el document de treball per a la sessió de diagnosi.
Referència: II-PROP-2019-12-77590
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/77590/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/77590/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots