" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

397_Anàlisi de vulnerabilitat

10/01/2020 17:23  
Rebutjada
Realitzar una anàlisi de vulnerabilitat per definir les accions (PAESC). Actualment hi ha una anàlisi local però no de les causes, i la visió hauria de ser de conca. És important saber les accions i les línies de treball, i aquestes no sempre estan clares.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No és competència de l'ACA. Es trasllada a l'òrgan competent. Els estudis d’avaluació de la perillositat per inundació, així com la planificació de mesures per a la seva reducció, acostumen a realitzar-se a nivell de conca. L’anàlisi a escala de conca permet obtenir una comprensió més clara dels fenòmens associats a les inundacions i plantejar solucions coherents amb les problemàtiques identificades.
No obstant, correspon a les autoritats amb competències en matèria de protecció civil l’avaluació de la vulnerabilitat i del risc d’inundació, així com la seva gestió i la resposta davant episodis d’avinguda.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 1 (GRANOLLERS)- sectorial: Administracions + Indústria i Empresa
12 Desembre 2019
11:00 - 14:00
Sessió de diagnosi amb Administracions en l'ambit territorial de Barcelona 1 (Granollers)
Referència: II-PROP-2020-01-77729
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/77729/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/77729/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots