" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

687_Contemplar sistemes nous.

12/01/2020 22:29  
En avaluació
Contemplar altres sistemes per a la gestió d'inundacions que ja s'estan aplicant a altres països (com per exemple escarificar graves).

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

L’escarificació del terreny per a millorar la seva capacitat d’infiltració pot tenir un efecte positiu sobre la recàrrega d’aqüífers, però no té un impacte significatiu en la reducció del volum d’escolament generat en fenòmens d’inundació extrems. No obstant, des de l’Agència Catalana de l’Aigua s’estan estudiant i avaluant d’altres solucions basades en la natura per a la reducció del risc d’inundació, com podria ser l’enretirada de motes per tal de millorar la connectivitat transversal de les lleres amb les seves planes d’inundació, dotant de més espai al riu.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 2 (MANRESA)- sectorial: Ambiental
28 Novembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb el sector Ambiental (recerca, divulgació, entitats i associacions) en l'ambit territorial de Barcelona 2 (Manresa).
Referència: II-PROP-2020-01-77938
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/77938/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/77938/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots