" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G5_09_Prevenció del risc d’inundació

20/05/2021 12:15  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA.És important fer intervencions tant en els rius principals com en els tributaris. En ocasions se centra molt l’actuació en els principals i els altres s’obliden, tot i que també són importants perquè poden ajudar molt a prevenir inundacions en petits nuclis urbans que estiguin al costat dels tributaris i no dels principals.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Pel que fa a les actuacions estructurals de protecció, l’Agència Catalana de l’Aigua prioritza les seves actuacions en aquells àmbits que acumulen un major risc d’inundació i que han estat prèviament identificats com a trams amb risc significatiu d’inundació (TRI) en la fase de l’avaluació preliminar del risc d’inundació (APRI). L’APRI constitueix la primera fase de la planificació de l’avaluació i gestió del risc d’inundació i s’elabora en compliment a la Directiva 2007/60/CE d’Inundacions (DI), i de la seva transposició a l’ordenament jurídic espanyol (Reial Decret 903/2010, de 9 de juliol). No obstant, l’ACA també contribueix al finançament d’actuacions estructurals a d’altres àmbits del territori (no necessàriament identificats com a TRI), mitjançant línies de subvencions en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens o agrupacions d’ens locals.
En el cas de les actuacions de manteniment i conservació de lleres, l’ACA actua tant en cursos fluvials principals com en tributaris. En trams de lleres no urbanes, l’ACA executa les actuacions de manteniment i conservació mitjançant l’aprovació de programes específics. Pel que fa a trams de lleres urbanes (on la competència és municipal, d’acord amb l’article 28.4 del Pla Hidrològic Nacional, sens perjudici de l’autorització de l’Agència), les actuacions s’articulen mitjançant línies de subvencions en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens o agrupacions d’ens locals.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (GIRONA)
08 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5 • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82176
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82176/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82176/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots