" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G5_25_Sistemes de predicció, suport a la decisió i gestió d’avisos hidrològics

20/05/2021 12:26  
En avaluació

Nova proposta. Crear una línia de subvencions a municipis perquè es puguin muntar sistemes d'alerta primerenca. En comptes de treballar-ho cadascú per la seva banda - el municipi, el càmping l’hotel rural de més amunt per la seva, etc.- seria millor treballar-ho a nivell de municipi, consell comarcal o diputació.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

La mesura 15.01.02 Manteniment i millora dels sistemes de predicció, suport a la decisió i gestió d'avisos hidrològics, inclou, entre d’altres, una línia de treball consistent en la consolidació i desenvolupament de sistemes d'alerta primerenca per inundació (SAPI) i de sistemes d'alerta i gestió del risc d'inundació (SAGRI), amb l’objectiu d’establir un marc de gestió comuna que afavoreixi l'autoprotecció. Així doncs, en el marc d’aquesta actuació es preveu poder desenvolupar una plataforma SAPI/SAGRI que pugui ser utilitzada i adaptada per diferents usuaris en funció de les seves necessitats. Aquests usuaris finals tant poden ser usuaris particulars que desenvolupen activitats en zones inundables (activitats de càmping, industries, etc.) com municipis o ens supramunicipals.
La convocatòria de línies de subvenció per al desenvolupament de SAPI/SAGRI també podria ser una línia d’acció en el foment dels sistemes d’autoprotecció.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (GIRONA)
08 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5 • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82192
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82192/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82192/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots