" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

T5_03_Manteniment i conservació de lleres

20/05/2021 12:31  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. L'ACA vetlla i controla els processos de manteniment de les lleres per part dels ajuntaments? Perquè en ocasions es fan algunes destrosses, com fer entrar maquinària pesada a les lleres.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

En les actuacions de manteniment i conservació de lleres en trams de lleres urbanes que promou l’Agència Catalana de l’Aigua mitjançant ordres de subvenció als ens o agrupacions d’ens locals, hi ha un control durant el procés d’execució dels treballs i en la seva finalització, per part de les Unitats d’Inspecció de l’Agència i de Forestal Catalana, ens que actua com a mitjà propi de l’Agència Catalana de l’Aigua. Amb relació al comentari sobre l’entrada de maquinària pesada a les lleres, cal indicar que en determinades ocasions no hi ha més alternativa, i, per bé que els treballs tenen inicialment un impacte temporal important, s’incorporen actuacions posteriors per a disminuir-lo.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (TARRAGONA)
15 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de TARRAGONA. Conques de El Gaià i el Francolí i les rieres Riudecanyes, Calafell-Torredembarra, La Punta de Móra, Baix Camp, Llaberia- Vandellòs, Calafat-Golf de Sant Jordi i Montsià Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5  • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82202
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82202/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82202/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots