" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

T5_15_Sistemes de predicció

20/05/2021 12:38  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Respecte a la mesura 15.01.02. Manteniment i millora dels sistemes de predicció, suport a la decisió i gestió d’avisos hidrològics es vol saber en què consistirà, quins són els sistemes de predicció previstos.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

En el marc de la mesura 15.01.02, l’Agència Catalana de l’Aigua té previst continuar millorant i desenvolupant les seves eines corporatives per a la gestió d’alertes hidrològiques i sistemes d’ajuda a la decisió (l’Aigua en Temps Real, Sistema d'Adquisició i Monitorització del Cicle de l'Aigua en el Territori, Càlcul del Cicle de l'Aigua en el Territori). En aquest sentit, es preveu poder desenvolupar eines d’avís per inundació basades no únicament en prediccions meteorològiques, sinó en previsions hidrològiques i d’impacte.
Per altra banda, també es preveu impulsar la implantació i adopció de sistemes d’alerta primerenca per inundació (SAPI), així com de sistemes de gestió del risc d’inundació (SAGRI), per part d’aquelles activitats i ocupacions ubicades en zones potencialment inundables, promocionant i afavorint les mesures d’autoprotecció.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (TARRAGONA)
15 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de TARRAGONA. Conques de El Gaià i el Francolí i les rieres Riudecanyes, Calafell-Torredembarra, La Punta de Móra, Baix Camp, Llaberia- Vandellòs, Calafat-Golf de Sant Jordi i Montsià Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5  • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82214
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82214/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82214/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots