" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_05_02_Prevenció del risc d’inundació

20/05/2021 12:41  
Rebutjada

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació amb la mesura 13.01.01. Informes d’ocupació del domini públic hidràulic (DPH) i/o de la zona de policia (ZP), informes urbanístics i de grans infraestructures a Catalunya, aquestes accions són també per a una activitat puntual en zona de policia? Qui autoritza i qui avisa als municipis?. Pot arribar a passar que passi alguna cosa en una activitat temporal autoritzada per l’ACA i que l’ajuntament no ho sàpiga?

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

Totes les obres i activitats en zona de domini públic hidràulic (DPH) han de ser autoritzades per l’organisme de conca, és a dir, per l’Agència Catalana de l’Aigua en el cas del districte de conca fluvial de Catalunya. Pel que fa a les activitats en zona de policia, únicament requeriran d’autorització aquelles actuacions incloses a l’article 9.1 del Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH). Si l’activitat no està inclosa en cap supòsit de l’article 9.1 de l’RDPH, no suposant un obstacle per al corrent en règim d’avingudes ni causant degradació o deteriorament del DPH, no precisarà d’autorització per part de l’ACA. No obstant, tot i no requerir d’autorització per part de l’organisme de conca, l’activitat haurà de complir una sèrie de requeriments, com disposar d’assegurança de responsabilitat civil i no dur a terme l’activitat en cas de pronòstic meteorològic desfavorable o davant del perill de crescudes, entre d’altres. Així doncs, aquelles activitats que no requereixen d’autorització expressa per part de l’ACA no són notificades als Ajuntaments, contràriament a aquelles activitats que si que requereixen d’autorització, casos en els que l’ACA trasllada la resolució a l’Ajuntament afectat en compliment de l’article 78 de l’RDPH.
Per altra banda, i pel que fa a actuacions en llera pública en zona urbana, l’Ajuntament si que hauria de ser coneixedor de les activitats a desenvolupar, atès que també són competents per autoritzar i/o promoure aquestes activitats.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 2)
22 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 2. Conques d’El Foix i el Llobregat i les rieres d’El Prat de Llobregat i el Garraf Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5  • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82220
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82220/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82220/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots