" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_05_09_Protecció davant d’inundacions

20/05/2021 12:44  
Rebutjada

Nova proposta. Fer espais inundables com a un nou sistema natural que pogués fer de protecció retenint l'aigua. Es proposa, per exemple, que en el cas concret de Terrassa totes les rieres puguin anar col·laborant i algunes puguin tenir basses de laminació.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

L’Agència Catalana de l’Aigua duu a terme estudis d’alternatives per a definir l’actuació de reducció del risc d’inundació més efectiva a cada àmbit, prenent també en consideració aspectes socials, ambientals i econòmics. Aquests estudis d’alternatives, a banda de valorar la possibilitat d’executar mesures de caire estructural, també valoren la idoneïtat d’implantar solucions basades en la natura, com poden ser les zones de laminació d’avingudes. Fins al moment, no obstant, i de les anàlisis d’alternatives realitzades, es conclou que les zones de laminació d’avingudes tenen un impacte poc significatiu en la reducció del cabal pic d’inundació en episodis de caràcter extraordinari.
Per altra banda, i pel que fa al cas concret de Terrassa, l’ACA ha elaborat l’estudi “Pla director de les rieres de Les Arenes, Palau i Rubí. T.M.Terrassa”, en el que s’ha dut a terme una diagnosi de la inundabilitat al municipi. En aquest sentit, l’estudi conclou que les rieres de les Arenes i del Palau tenen suficient capacitat hidràulica, no existint un risc significatiu per inundació associat a aquestes dues rieres. Així doncs, i en aquest cas concret, no semblaria tampoc necessari el plantejament de zones de laminació d’avingudes per a la reducció del risc d’inundació.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 2)
22 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 2. Conques d’El Foix i el Llobregat i les rieres d’El Prat de Llobregat i el Garraf Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5  • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82227
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82227/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82227/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots