" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_05_17_Sistemes de predicció, suport a la decisió i gestió d’avisos hidrològics

20/05/2021 12:48  
Acceptades

Nova proposta. Fer sensibilització sobre inundacions històriques que hi ha hagut. Quan es fan accions commemoratives i informatives sobre episodis de grans inundacions, aquestes accions serveixen per informar a la ciutadania sobre els riscos als que estan exposats.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Al Programa de Mesures s’han inclòs un parell de mesures orientades a l’anàlisi d’esdeveniments d’inundació històrics, així com a la conscienciació de la ciutadania i comunicació del risc d’inundació. Concretament, la mesura 15.03.01 Elaboració d'una estratègia de comunicació de la perillositat i risc d'inundació, inclosa la celebració de jornades i altres activitats de divulgació i formació; i la mesura 16.03.02 Elaboració d'informes i estudis d'anàlisi dels episodis d'avinguda de caràcter excepcional que es produeixin al districte de conca fluvial de Catalunya i difusió de les lliçons apreses.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 2)
22 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 2. Conques d’El Foix i el Llobregat i les rieres d’El Prat de Llobregat i el Garraf Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5  • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82235
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82235/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82235/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots