" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_05_02_Prevenció del risc d’inundació

20/05/2021 12:52  
En avaluació

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació a la mesura13.04.01. Millora dels estudis disponibles per a l’estimació de les freqüències i magnituds de les avingudes, així com del possible impacte de les mateixes al DCFC, es pregunta si ja hi ha algunes zones en les quals es té pensat centrar-ho o si està oberta a que es facin propostes concretes de zones.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Encara no s’han definit els àmbits territorials en els quals es durà a terme la millora i actualització de la informació cartogràfica de perillositat per inundació en aquest proper cicle de planificació (2022 – 2027). Caldrà abordar aquesta tasca en la fase d’elaboració dels mapes de perillositat i risc d’inundació (MAPRI), que es preveu es dugui a terme en el període 2024 – 2025. No obstant, es prioritzaran les tasques d’actualització en aquells àmbits en els que la informació disponible sigui més antiga, aquells nous trams amb risc significatiu d’inundació (TRI) identificats en l’avaluació preliminar del risc d’inundació (APRI) i/o en aquells àmbits identificats com a àmbits d’actuació prioritària.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 1)
29 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 1. Conques de Tordera, Besòs i Maresme, i les rieres de Pla de Barcelona Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5 • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82243
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82243/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82243/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots