" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_05_03_Prevenció del risc d’inundació

20/05/2021 12:52  
Rebutjada

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El risc d’inundació zero no es pot aconseguir. Lògicament hi ha zones, especialment les urbanes, en què s’han d’evitar les inundacions tant com es pugui per evitar els danys personals i materials que podrien causar. Però, s’està arribant a l’extrem que volem que res no s’inundi i estem fent plans en aquesta línia per enviar l’aigua al mar el més ràpid possible.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

El Pla de Gestió del Risc d’Inundació (PGRI) és un pla intersectorial que s’elabora en compliment de la Directiva 2007/60/CE d’Inundacions (DI), i de la seva transposició a l’ordenament jurídic espanyol (Reial Decret 903/2010, de 9 de juliol). El PGRI integra els programes de mesures que cadascuna de les administracions competents han de dur a terme, en l’àmbit de les seves competències per a reduir el risc d’inundació. En aquest sentit, el PGRI inclou mesures, no únicament de protecció, sinó també mesures de prevenció, de preparació, de recuperació i d’avaluació. Així doncs, l’objectiu del PGRI no és el d’evitar les inundacions, sinó el de reduir les conseqüències negatives que aquestes puguin produir sobre la salut i la seguretat de les persones i dels bens, així com sobre el medi ambient, el patrimoni cultural, l’activitat econòmica i les infraestructures.
El PGRI es tramita de forma coordinada i en paral·lel al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) i al seu programa de mesures (PdM). En aquest sentit, el PdM incorpora les mesures de reducció del risc d’inundació responsabilitat de l’Agència Catalana de l’Aigua. Addicionalment, el PGRI compta amb els seu propi procés d’informació pública per un període de 3 mesos.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 1)
29 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 1. Conques de Tordera, Besòs i Maresme, i les rieres de Pla de Barcelona Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5 • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82244
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82244/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82244/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots