" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_05_05_Manteniment i conservació de lleres

20/05/2021 12:53  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. S’entén que la mesura 13.04.02. Manteniment i conservació de lleres al districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC) va en la línia d’anar traient especies invasores i substituint-les per arbres que facin ombra i que evitin que la canya surti, a refer les motes, etc.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

L’Agència Catalana de l’Aigua duu a terme actuacions de manteniment i conservació a les lleres públiques, amb l’objectiu de recuperar la seva funcionalitat hidràulica, afavorir la circulació de l’aigua i evitar o reduir les inundacions quan s’esdevenen episodis de crescudes ordinàries. Aquestes actuacions, tot i centrar-se fonamentalment en la retirada de vegetació que pugui obstaculitzar el pas de l'aigua en situacions de crescudes ordinàries (erradicació de vegetació invasora o d’espècies al·lòctones de mal comportament hidràulic, retirada d'arbres morts o de brancatge excessiu, etc.) es planifiquen amb una visió integral des del punt de vista de la intervenció. Així doncs, també inclouen la sembra i plantació d’espècies vegetals autòctones pròpies de l’ambient fluvial on s’actua, a on el producte vegetal està certificat i prové de vivers de la comarca o àrees pròximes. Pel que fa al manteniment i conservació d’estructures de protecció hidràulica com les motes, el Programa de Mesures inclou la mesura específica 14.05.01 Manteniment i conservació de les motes promogudes per l'administració hidràulica, especialment les dirigides a la protecció de zones urbanes consolidades al districte de conca fluvial de Catalunya.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 1)
29 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 1. Conques de Tordera, Besòs i Maresme, i les rieres de Pla de Barcelona Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5 • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82246
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82246/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82246/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots