" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_05_15_Prevenció del risc d’inundació

20/05/2021 12:58  
En avaluació

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Quin és el calendari previst per al procés de construcció d’una metodologia comuna que està desenvolupant el Ministeri?.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

El Pla de Gestió del Risc d’Inundació (PGRI) és un pla intersectorial que s’elabora en compliment de la Directiva 2007/60/CE d’Inundacions (DI), i de la seva transposició a l’ordenament jurídic espanyol (Reial Decret 903/2010, de 9 de juliol). El PGRI s’elabora a nivell de demarcació hidrogràfica i de manera coordinada a tot l’Estat. En aquest sentit, tots els organismes de conca de l’Estat, inclosa l’ACA, juntament amb representants de la Direcció General de l’Aigua del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic es reuneixen periòdicament en el marc del Grup Espanyol d’Inundacions per tal de establir criteris i metodologies comunes, donat que el posterior report a la Comissió Europea en relació als avenços assolits en la implantació de la DI es duu a terme a nivell estatal. Així doncs, les metodologies s’acorden i es consensuen contínuament amb el Ministeri i amb la resta de confederacions hidrogràfiques de l’Estat.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 1)
29 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 1. Conques de Tordera, Besòs i Maresme, i les rieres de Pla de Barcelona Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5 • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82256
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82256/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82256/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots