" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_05_20_Protecció davant d’inundacions

20/05/2021 13:00  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. De quina manera els ajuntaments poden accedir a subvencions o finançament per a portar a terme les actuacions que ja tenen previstes? Com les que es deriven del Pla de pluvials de l’AMB o aquelles que es derivin dels Plans Directors de Sanejament i que hagin identificat zones inundables.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

L’Agència Catalana de l'Aigua obre periòdicament diferents línies d’ajuts sobre el cicle de l'aigua, que es troben disponibles per a consulta a la seva pàgina web. Cada línia de subvenció disposa de dos documents inicials: les bases reguladores i la convocatòria. A les bases es determina l'objecte, els beneficiaris i la dotació màxima de cada subvenció específica. A la convocatòria s'hi descriu el període de presentació de la sol·licitud, l'import de la convocatòria i el mitjà o canal de tramitació entre d'altres. Pel que fa a les línies de subvenció relacionades amb el capítol del Programa de Mesures de Prevenció i Defensa contra les inundacions (D1), l’ACA convoca periòdicament línies de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans (12 M€ planificats per al període 2022 - 2027) i per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana (10 M€ planificats per al període 2022 - 2027). En el proper cicle de planificació (2022 – 2027) es preveu també iniciar dues noves línies d’ajuts adreçades a la introducció de sistemes de drenatge sostenibles i/o la millora de la xarxa de pluvials en els municipis (5 M€) i a la millora dels canals de drenatge agrícola (1 M€). Per altra banda, a la pàgina web del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural es pot consultar el Pla estratègic de subvencions del Departament, on hi consten les subvencions i els ajuts que el Departament té previst convocar, incloses totes les línies de subvencions de l’ACA.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 1)
29 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 1. Conques de Tordera, Besòs i Maresme, i les rieres de Pla de Barcelona Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5 • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82261
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82261/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82261/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots