" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_05_24_Sistemes de predicció, suport a la decisió i gestió d’avisos hidrològics

20/05/2021 13:03  
Acceptades

Nova proposta. En relació a la mesura15.01.02. Manteniment i millora dels sistemes de predicció, suport a la decisió i gestió d’avisos hidrològics es proposa unificar els diferents sistemes d'alerta primerenca en una única plataforma, de manera que tothom aportés i obtingués dades d’un mateix sistema.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

L’Agència Catalana de l’Aigua disposa de l’aplicació interactiva “L’Aigua en Temps Real (AETR)” http://aca-web.gencat.cat/aetr/vishid#ara . Aquest visor hidrometeorològic integra les dades en temps real del radar meteorològic, pluviòmetres, estacions d’aforament i embassaments al districte de conca fluvial de Catalunya. Al llarg d’aquest proper cicle de planificació (2022 – 2027), i en el marc de la mesura 15.01.02 Manteniment i millora dels sistemes de predicció, suport a la decisió i gestió d'avisos hidrològics, l’ACA preveu continuar treballant en la millora de l’AETR, així com en el desenvolupament de noves eines per a la predicció, gestió i seguiment d’episodis d’avinguda en temps real. Així doncs, i pel que fa a l’ACA, l’AETR és la plataforma que hauria d’integrar tota la informació relativa al seguiment d’episodis d’avinguda en temps real i a l’emissió d’avisos hidrològics. 

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 1)
29 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 1. Conques de Tordera, Besòs i Maresme, i les rieres de Pla de Barcelona Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5 • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82265
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82265/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82265/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots