" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_05_28_Recuperació i revisió post-inundacions

20/05/2021 13:04  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació als estudis cost-benefici d’obres de defensa i de motes que s’han portat a terme a les conques de la Muga i altres, és important fer un estudi d’on estan les motes; si calen o no; si s'han de ampliar, reduir o modificar; quins efectes tenen, etc. perquè es pugui actuar amb un bon coneixement del què hi ha i com està.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Aquest estudi ja s’ha fet en el marc del contracte de definició de les actuacions per a la gestió de les motes i la recuperació de zones inundables a les conques de la Muga – Mugueta, que l’Agència Catalana de l’Aigua ha dut a terme en el període 2018 – 2020. Fruit d’aquest estudi, s’han definit una sèrie d’actuacions incloses a la mesura 14.01.02 “Actuacions de restauració fluvial al districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC) orientades a la recuperació de la funcionalitat natural de les planes d'inundació i la reducció de la perillositat per inundació en zones vulnerables”.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 1)
29 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 1. Conques de Tordera, Besòs i Maresme, i les rieres de Pla de Barcelona Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5 • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82269
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82269/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82269/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots