" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

Renovació de la xarxa d'abastament d'aigua

24/09/2019 00:50  
Rebutjada
Actualment els municipis tenim les xarxes molt envellides, saturades de calç i amb moltes pèrdues. Així mateix, també molts dipòsits es troben en mal estat. Es proposa que les administracions de la Generalitat i les diputacions financiïn un pla "RENOVE" de les xarxes i instal·lacions d'abastament d'aigua, tant en alta com en baixa, a tot el territori. # # ##propostesH2O ##tercercicleaigua

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

Cal recordar que l'abastament d'aigua és competència municipal i que, amb caràcter general i d'acord amb el principi de recuperació de costos que estableix la Directiva Marc de l'Aigua (DMA), el manteniment i reposició de les infraestructures s'hauria de cobrir amb càrrec a les tarifes del servei. No obstant, l'ACA subvenciona actuacions de millora en les instal·lacions d'abastament municipal en alta, entre les quals figuren la substitució de conduccions en mal estat, tenint en compte les possibilitats de recuperació tarifària i, per tant, atorgant percentatges superiors en els nuclis petits. L'ACA no pot, però, subvencionar actuacions d'abastament en baixa.

Referència: II-PROP-2019-09-76267
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/76267/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/76267/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots