" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Notificació als titulars d'aprofitaments i concessions d'aigües

09/10/2019 17:20  
Rebutjada
Creiem que per tal de garantir la plena participació de tots els interessats en el procés de Planificació Hidrològica, s'hauria de comunicar formalment (correu postal, correu electrònic o sistema semblant ) a tots els titulars d'aprofitaments o concessions d'aigües. D'aquesta manera tindriem l'opinió i coneixement d'uns dels principals actors en l'aprofitament i gestió de l'aigua. ##propostesH2O ##tercercicleaigua

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

Partim de la base d'anar més enllà de la representativitat i busquem la màxima diversitat d'agents que ens enriqueixin el debat. Per aquest motiu, periòdicament s'actualitza la base de dades de participació, que compta amb més de 5.000 entrades de totes les tipologies d'agents, tenint en compte les limitacions de la LODP pel que fa a les dades personals. És clau també la difusió pròpia dels persones participants per arribar a nous agents.

Referència: II-PROP-2019-10-76354
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/76354/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/76354/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots