" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

447_El turisme considerat com activitat industrial?

10/01/2020 18:17  
Rebutjada
Hi ha sectors, com el turisme, que han augmentat molt la pressió i consum d’aigua, ja que cada vegada ve més gent, especialment a l’estiu, període de menys aigua. Es planteja si les zones turístiques han de pagar l’aigua com a consum domèstic o com activitat industrial, en la mesura que en treuen un rendiment econòmic.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No és competència de l'ACA, es trasllada a l'administració competent. L’ACA és el responsable del cànon de l’aigua. El sector turístic paga com la resta d'activitats econòmiques.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 1 (GRANOLLERS)- sectorial: Agroramader i Forestal
12 Desembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb el sector Agroramader i Forestal en l'ambit territorial de Barcelona 1 (Granollers)
Referència: II-PROP-2020-01-77779
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/77779/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/77779/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots