" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

498_Manca coordinació del coneixement i compartir els estudis

14/01/2020 12:07  
En avaluació
Sovint es disposa de molts petits estudis però que no es coneixen entre sí ni es retroalimenten, amb la conseqüent pèrdua de potencial i informació que si es compartís seria molt més valuosa en la seva globalitat.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Aquest és un dels grans reptes i en aquest sentit, l'ACA està treballant fent actualment les auditories prèvies a la implantació del Pla de Transformació Digital (durant el proper quinquenni) que ens ha de permetre millorar les eines, els circuits i fluxes d'informació, així com la contrastació i validació de les dades sobre l'execució dels plans i programes i sobre l'estat del medi hídric. La voluntat de l'ACA és també avançar en paral·lel en posar cada cop més tota aquesta informació en format DADES OBERTES, per tal que sigui accessible i reutilitzada per tothom que hi estigui interessat.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 1 (GRANOLLERS)- sectorial: Ambiental
19 Desembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb el sector Ambiental en l'ambit territorial de Barcelona 1 (Granollers) Document de treball disponible aquí.
Referència: II-PROP-2020-01-77985
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/77985/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/77985/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots