" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

268_Recupercació de costos entre sectors

23/12/2019 12:05  
Acceptades
Si bé la recuperació de costos és necessària i cal tendir cap al 100%, és necessari fixar la recuperació de costos per a l'ús industrial i la resta d'usos, a partir d’un equilibri en el repartiment que vetlli per a què cadascú pagui el seu. Ha d’haver-hi un retorn per cada tipologia d’ús i cal incloure, per tant, la dada concreta de com repercuteix la recuperació de costos en cada sector.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

El cànon ja està diferenciat per usos. Efectivament l'anàlisi de recuperació de costos vetlla per tendir a l'equilibri, tal i com consta al Pla de Gestió, pàgina 401. En quant al cànon i la reutilització, estem treballant en un document guia (2023) per relacionar les infraestructures, el cànon i altre temes relacionats amb reutilització.

Referència: II-PROP-2019-12-77541
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82062/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82062/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots