" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

326_Analitzar les causes de la no participació

10/01/2020 16:19  
Acceptades
Analitzar perquè no venen els diferents agents implicats: per manca de temps, per manca de credibilitat del procés, per manca de resultats, etc.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Tots els agents que volen participar tenen l'oportunitat de fer-ho en aquestes taules, de forma prèvia a la redacció, més enllà de poder incidir a la fase d'informació pública a través d'al·legacions. Els qüestionaris d'avaluació realitzades durant els processos del 3r cicle mostren que la reconversió del procés a telemàtic per causa de la Covid ha obert i engrandit el nivell de persones participants en els processos. Per això es planteja seguir amb un model mixt (presencial i telemàtic). Incentivarem metodologies que recerquin la motivació dels diferents agents.

Referència: II-PROP-2020-01-77658
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82064/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82064/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots