" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

327_Retorn argumentat dels resultats

10/01/2020 16:20  
En avaluació
És fonamental que la participació doni uns resultats concrets i que aquests es facin arribar a tothom fent divulgació dels mateixos a través dels ajuntaments o els consells comarcals.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

No és competència de l'ACA, es trasllada a l'administració competent. Treballarem per incrementar la informació disponible a través de la web ACA, on ja existeix molta informació. En tot cas, podrem demanar a col·laboració a Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), i organismes supramunicipals.

Referència: II-PROP-2020-01-77659
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82065/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82065/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots