" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

331_Revisar el model de tarificació del rebut de l’aigua.

10/01/2020 16:23  
En avaluació
Fer millores perquè si no recuperen costos, el sistema no és sostenible econòmicament, especialment en l’escenari actual d’afrontar inversions per adaptar-se al canvi global que comportaran un cost important. Els models actuals de tarificació no ajuden però és un tema molt delicat perquè políticament té molts costos.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Es comparteix que cal recuperar costos i cal estudiar models futurs de tarificació.

Referència: II-PROP-2020-01-77663
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82067/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82067/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots