" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

342_Millora de la coordinació entre administracions

10/01/2020 16:32  
Acceptades
Aquesta necessitat de millorar la coordinació entre administracions es requereix tant entre diferents administracions (Generalitat de Catalunya, ajuntaments), com entre àrees o departaments d’una mateixa administració.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

El fet d'estar ambdós organismes actualment dins del mateix Departament facilita, ja que el tema ens implica als dos organismes. L'ACA participa en un llistat ampli de grups transversals entre àrees i departaments, per millorar aquesta sincronia. L'ACA té una Pla d'eficiència energètica de les EDAR i està treballant en el Pla de fotovoltaiques, tant per al parc de depuradores com per a fer cada cop més sostenibles les infraestructures del cicle aigua i reduir-ne la petjada energètica.

Referència: II-PROP-2020-01-77674
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82071/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82071/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots