" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

407_Interlocutors vàlids

10/01/2020 17:49  
Acceptades
Identificar els interlocutors vàlids de cada sector, és a dir, aquells més representatius, per debatre amb cada sector i realitzar una bona diagnosi des de diferents punts de vista i realitzar propostes partint de les necessitats de cadascú.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Partim de la base d'anar més enllà de la representativitat i busquem la màxima diversitat d'agents que enriqueixin el debat. Per aquest motiu, periòdicament s'actualitza la Base de dades (BBDD) de participació, que compta amb més de 5.000 entrades de totes les tipologies d'agents, tenint en compte, pel que fa a les dades personals, les limitacions de la LODP.

Referència: II-PROP-2020-01-77739
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82074/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82074/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots