" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

563_Necessitat de bases de dades unificades i accessibles

12/01/2020 20:23  
En avaluació
Optimitzar els recursos a nivell d’obtenció de dades (compartir els mateixos criteris) i millorar la transmissió de dades entre administracions, ja que davant una demanda a una altra administració, costa que les dades arriben.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Aquest és un dels grans reptes de tots els departaments i administracions actuants. Per la seva banda, l'ACA està treballant fent actualment les auditories prèvies a la implantació del Pla de Transformació Digital (durant el proper quinquenni) que ens ha de permetre millorar les eines, els circuits i fluxes d'informació, així com la contrastació i validació de les dades sobre l'execució dels plans i programes i sobre l'estat del medi hídric. La voluntat de l'ACA és també avançar en paral·lel en posar cada cop més tota aquesta informació en format DADES OBERTES per tal que sigui accessible i reutilitzada per tothom que hi estigui interessat. Sempre treballarem per coordinar la informació amb la resta d'administracions actuants.

Referència: II-PROP-2020-01-77813
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82081/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82081/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots