" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

481_Suport de l'administració a l'organització ciutadana

14/01/2020 11:28  
Acceptades
Caldria que l’administració fes una aposta més important i promogués i aglutinés aquesta participació incipient ajudant-la a organitzar-la.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

L'ACA es compromet a establir aquests espais estables de participació en el territori a partir dels espais de participació del 3r cicle de planificació i de l'ús de les tecnologies, amb el suport de noves places a la Unitat de Participació. Objectius: per analitzar l'execució del pla de gestió i del programa de mesures i afavorir la intercomunicació amb d'altres iniciatives de participació que sorgeixin en el territori del Districte de Conca Fluvial de Catalunya. Es podran reunir en plenaris i/o grups de treball (en funció dels recursos tècnics, humans i econòmics disponibles).

Referència: II-PROP-2020-01-77960
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82089/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82089/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots