" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

486_Retorn a la ciutadania.

14/01/2020 11:32  
Acceptades
Donar retorn a la ciutadania quan es promou la participació ciutadana.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

L'ACA té previst, d'una banda, realitzar les sessions de retorn dels processos de participació del 3r cicle de la planificació durant el primer semestre del 2022 -un cop finalitzat el procés d'informació pública i analitzades les al·legacions presentades-, tal com ja ha fet en els dos cicles anteriors. I d'una altra banda, també te previst crear els espais de participació dels espais estables per poder anar fent el seguiment de l'execució de les mesures al llarg de tot el període (2022-2027).

Referència: II-PROP-2020-01-77966
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82091/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82091/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots