" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

487_Sistema de participació

14/01/2020 11:33  
Acceptades
Dotar-se d’espais de treball permanents i d’espais de treball monogràfics amb relació a un tema o problemàtica per poder aprofundir i focalitzar la reflexió.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

L'ACA crearà en breu els espais permanents de participació de caire territorial per abordar el debat argumentat de les diferents visions e interessos. Objectius: seguiment de l'execució del pla de gestió i del programa de mesures i afavorir la intercomunicació amb d'altres iniciatives de participació que sorgeixin en el territori. Aprofitarem les dinàmiques creades en aquest últim període per realitzar sessions tant presencials com en línia, així com grups de treball de debat (en funció dels recursos tècnics, humans i econòmics disponibles).

Referència: II-PROP-2020-01-77967
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82092/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82092/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots