" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

492_Dades desagregades

14/01/2020 11:37  
En avaluació
Disposar de dades desagregades per poder fer l’anàlisi, ja que al tenir les dades agregades a vegades no es pot analitzar bé els consums, els beneficiaris i els costos.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Es pot consultar els estudis de preus, consums a la web de l'ACA a través del següent enllaç: http://aca.gencat.cat/ca/laca/publicacions/estudis-de-preus-i-tarifes/. Més enllà de millorar la informació en actuals treballs de l'ACA sempre amb respecte a la Llei de protecció de dades personals.

Referència: II-PROP-2020-01-77973
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82094/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82094/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots