" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

494_Conèixer els costos

14/01/2020 11:38  
Acceptades
Saber el cost de gestió i depuració de l’aigua i repercutir-ho.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

El cost de la depuració és públic a la memòria de l'ACA i la incorporació dels costos de gestió i depuració ja estan inclosos al cànon. Estudiarem com podem millorar per donar a conèixer aquesta informació i amb més detall. El principi de recuperació dels costos, relacionats amb l’aigua, inclosos els costos ambientals i els relatius als recursos associats als danys o als efectes adversos sobre el medi aquàtic, s’ha de tenir en compte, en particular, en virtut del principi de qui contamina paga. Amb aquesta finalitat, serà necessària una anàlisi econòmica dels serveis de l’aigua basada en previsions a llarg termini de l’oferta i la demanda d’aigua a la demarcació hidrogràfica.
Per tant, l’orientació que proporciona la Directiva Marc de l'Aigua (DMA), que tendeix a la recuperació adequada dels costos i la necessitat d’assolir la sostenibilitat dels diferents serveis associats al cicle de l’aigua, obliga a actualitzar els estudis realitzats per a l’elaboració dels anteriors Plans de gestió. Podem aconseguir les dades de recuperació de costos a nivell territorial si existeix interès.

Referència: II-PROP-2020-01-77975
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82095/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82095/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots