" class="part-icon-bars">

Jornades d'Innovació Democràtica 2019. Territoris Oberts. Pensant l'espai físic amb la ciutadania

#territorisoberts Jornades d'Innovació Democràtica - 19 de Novembre 2019

Propostes

Nombre de propostes

Descarrega les dades (csv)

Suports

Nombre de suports a les propostes

Descarrega les dades (csv)

Adhesions

Nombre d'adhesions a propostes

Descarrega les dades (csv)

Seguidores

Nombre de participants que segueixen aquest espai de participació

Descarrega les dades (csv)

Participants

Nombre de participants actives a l'organització

Descarrega les dades (csv)