" class="part-icon-bars">

Normativa

Regulation

362 processos

7 processos actius Veure Passats  (352) Tots  (359)

Departaments
Reglament de la Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya

La iniciativa té per objecte avançar i consolidar el sistema de compra pública corporativa de l’Admi...

 • Dates
 • Data d'inici
  06/03/2024
 • Data de finalització
  07/05/2024
 • Creat el
  29/02/2024
Participació ciutadana en el projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral
 • Dates
 • Data d'inici
  20/02/2024
 • Data de finalització
  21/04/2024
 • Creat el
  20/02/2024
Consulta pública prèvia relativa a l’elaboració d’un Projecte d’ordre pel qual es modifiquen els límits territorials de les àrees bàsiques de salut Alt Berguedà i Berga
 • Dates
 • Data d'inici
  10/04/2024
 • Data de finalització
  13/05/2024
 • Creat el
  10/04/2024
Regulació dels vigilants municipals

Aquest decret té l’objectiu d’establir un marc normatiu que doti de seguretat jurídica els serveis d...

#seguretat, administració local
 • Dates
 • Data d'inici
  18/03/2024
 • Data de finalització
  18/04/2024
 • Creat el
  18/03/2024
Consulta sobre la proposta de Decret d'orientació educativa

L’objectiu de la consulta és recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i la re...

 • Dates
 • Data d'inici
  21/02/2024
 • Data de finalització
  14/05/2024
 • Creat el
  20/02/2024
Consulta pública prèvia sobre el currículum del cicle formatiu de grau superior de Mediació Comunicativa.

La consulta pretén conèixer el parer de la comunitat educativa sobre l'establiment del currículum ap...

 • Dates
 • Data d'inici
  13/02/2024
 • Data de finalització
  14/05/2024
 • Creat el
  12/02/2024
Consulta pública prèvia sobre el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de Guia en el Medi Natural i de Lleure

La consulta pretén conèixer el parer de la comunitat educativa sobre la concreció del currículum apl...

 • Dates
 • Data d'inici
  13/02/2024
 • Data de finalització
  14/05/2024
 • Creat el
  12/02/2024