" class="part-icon-bars">

Normativa

Regulation

385 processos

9 processos actius Veure Passats  (373) Tots  (382)

Departaments
Consulta sobre l’Avantprojecte de llei del Conservatori del Litoral de Catalunya

Consulta sobre el projecte normatiu inicial

L’objectiu d’aquest procés de participació ciutadana és r...

 • Dates
 • Data d'inici
  05/07/2024
 • Data de finalització
  31/10/2024
 • Creat el
  04/07/2024
Consulta sobre l'establiment de nous criteris de planificació, l'adopció de mesures de joc segur i modificació de diversos reglaments en matèria de joc

Aquesta consulta proposa revisar la regulació del joc de Catalunya per adaptar els criteris vigents ...

 • Dates
 • Data d'inici
  06/06/2024
 • Data de finalització
  07/08/2024
 • Creat el
  11/10/2023
Participació ciutadana del Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals.
 • Dates
 • Data d'inici
  29/05/2024
 • Data de finalització
  30/07/2024
 • Creat el
  28/05/2024
Consulta sobre el Projecte de decret d’habilitació d’entitats col·laboradores per a la verificació i control previ en l’àmbit urbanístic

L’objectiu d’aquest procés de participació ciutadana és recollir propostes, suggeriments i aportacio...

 • Dates
 • Data d'inici
  06/05/2024
 • Data de finalització
  31/07/2024
 • Creat el
  03/05/2024
Consulta ciutadana sobre el projecte de decret de modificació del Decret 12/2021, de 2 de març, de la Inspecció d'Educació

L’objectiu de la consulta és recollir les propostes i suggeriments que puguin ajudar a millorar el p...

 • Dates
 • Data d'inici
  19/07/2024
 • Data de finalització
  19/09/2024
 • Creat el
  18/07/2024
Consulta pública prèvia sobre la revisió de les designacions de zones vulnerables a la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries
 • Dates
 • Data d'inici
  15/07/2024
 • Data de finalització
  15/08/2024
 • Creat el
  10/07/2024
Consulta pública prèvia al projecte d’Ordre d’acreditació de la competència digital docent

La consulta pretén recollir les propostes i suggeriments en l'elaboració del projecte d’Ordre d’acre...

 • Dates
 • Data d'inici
  15/07/2024
 • Data de finalització
  31/08/2024
 • Creat el
  08/07/2024
Projecte Decret del Registre dels CET de Catalunya

 • L’objectiu de la participació ciutadana, de les empreses, del Tercer Sector de Catalunya i de l’àmbi
 • ...
#ProjecteDecretRegistreCET
 • Dates
 • Data d'inici
  17/06/2024
 • Data de finalització
  31/07/2024
 • Creat el
  31/05/2024