" class="part-icon-bars">

Consell Assessor de l'Habitatge de Catalunya

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais d'interlocució estable entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Actuar com a òrgan consultiu i assessor de la Generalitat de Catalunya en matèria d'habitatge


Funcions:

Informar sobre els plans d'habitatge elaborats per la Generalitat, i fer les propostes i suggeriments sobre qualsevol assumpte en matèria d'habitatge.

Estudiar i analitzar l'entorn i la realitat social i econòmica catalana en el sector de l'habitatge, i la implantació de polítiques públiques, assessorant l’Administració de la Generalitat en la presa de mesures en aquesta matèria.

Normativa:

DECRET 103/2002, de 19 de març, pel qual es determina la composició del Consell Assessor de l'Habitatge de Catalunya.

Article 9 de la LLEI 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

Departament d'adscripció: Territori i Sostenibilitat

Departament Departament de Territori
Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2017-11-8504

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/assemblies/CBPFcYtRqP/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/assemblies/CBPFcYtRqP/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>