" class="part-icon-bars">

Equip motor de la CETSMontgrí

#CETSMontgrí Equip Motor de la Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter

Canvis a "Trobada Extraordinària Projecte Ponderful"

Mode de vista de comparació:

Descripció (Català)

 • -

  Identificar quines poden ser les opcions de finançament per a la conservació dels espais naturals a l’entorn de la Pletera. Buscant respostes a preguntes com" ara com podem promoure que propietaris privats de l’entorn de la Pletera, o propietaris de terrenys inundables de potser poc valor agrícola però alt valor ambiental apostin per la conservació?" D’on han de sortir aquests recursos i com s’haurien d’organitzar?


 • +

  A la darrera reunió de l'equip motor CETS (dijous 24 de febrer 2022) vàrem acordar trobar-nos per Identificar quines poden ser les opcions de finançament per a la conservació dels espais naturals a l’entorn de la Pletera, buscant respostes a preguntes com" ara com podem promoure que propietaris privats de l’entorn de la Pletera, o propietaris de terrenys inundables de potser poc valor agrícola però alt valor ambiental apostin per la conservació?" D’on han de sortir aquests recursos i com s’haurien d’organitzar?


  Googlemaps

 • -<p>Identificar quines poden ser les opcions de finançament per a la conservació dels espais naturals a l’entorn de la Pletera. Buscant respostes a preguntes com" ara com podem promoure que propietaris privats de l’entorn de la Pletera, o propietaris de terrenys inundables de potser poc valor agrícola però alt valor ambiental apostin per la conservació?" D’on han de sortir aquests recursos i com s’haurien d’organitzar?</p><iframe class="ql-video" frameborder="0" allowfullscreen="true" src="https://www.youtube.com/embed/AOX4slcOF24?showinfo=0"></iframe><p><br></p>
 • +<p>A la darrera reunió de l'equip motor CETS (dijous 24 de febrer 2022)&nbsp;vàrem acordar trobar-nos per&nbsp;Identificar quines poden ser les opcions de finançament per a la conservació dels espais naturals a l’entorn de la Pletera, buscant respostes a preguntes com" ara com podem promoure que propietaris privats de l’entorn de la Pletera, o propietaris de terrenys inundables de potser poc valor agrícola però alt valor ambiental apostin per la conservació?" D’on han de sortir aquests recursos i com s’haurien d’organitzar?</p><iframe class="ql-video" frameborder="0" allowfullscreen="true" src="https://www.youtube.com/embed/AOX4slcOF24?showinfo=0"></iframe><p><br></p><p><a href="(https://www.google.com/maps/place/Local+Social/@42.0823803,3.0937903,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12baf629bd0a7557:0x3e96fbd54dccce0a!8m2!3d42.0823782!4d3.096034" target="_blank">Googlemaps</a></p>
Esborrats
 • -

  Identificar quines poden ser les opcions de finançament per a la conservació dels espais naturals a l’entorn de la Pletera. Buscant respostes a preguntes com" ara com podem promoure que propietaris privats de l’entorn de la Pletera, o propietaris de terrenys inundables de potser poc valor agrícola però alt valor ambiental apostin per la conservació?" D’on han de sortir aquests recursos i com s’haurien d’organitzar?


Addicions
 • +

  A la darrera reunió de l'equip motor CETS (dijous 24 de febrer 2022) vàrem acordar trobar-nos per Identificar quines poden ser les opcions de finançament per a la conservació dels espais naturals a l’entorn de la Pletera, buscant respostes a preguntes com" ara com podem promoure que propietaris privats de l’entorn de la Pletera, o propietaris de terrenys inundables de potser poc valor agrícola però alt valor ambiental apostin per la conservació?" D’on han de sortir aquests recursos i com s’haurien d’organitzar?


  Googlemaps

Esborrats
 • -<p>Identificar quines poden ser les opcions de finançament per a la conservació dels espais naturals a l’entorn de la Pletera. Buscant respostes a preguntes com" ara com podem promoure que propietaris privats de l’entorn de la Pletera, o propietaris de terrenys inundables de potser poc valor agrícola però alt valor ambiental apostin per la conservació?" D’on han de sortir aquests recursos i com s’haurien d’organitzar?</p><iframe class="ql-video" frameborder="0" allowfullscreen="true" src="https://www.youtube.com/embed/AOX4slcOF24?showinfo=0"></iframe><p><br></p>
Addicions
 • +<p>A la darrera reunió de l'equip motor CETS (dijous 24 de febrer 2022)&nbsp;vàrem acordar trobar-nos per&nbsp;Identificar quines poden ser les opcions de finançament per a la conservació dels espais naturals a l’entorn de la Pletera, buscant respostes a preguntes com" ara com podem promoure que propietaris privats de l’entorn de la Pletera, o propietaris de terrenys inundables de potser poc valor agrícola però alt valor ambiental apostin per la conservació?" D’on han de sortir aquests recursos i com s’haurien d’organitzar?</p><iframe class="ql-video" frameborder="0" allowfullscreen="true" src="https://www.youtube.com/embed/AOX4slcOF24?showinfo=0"></iframe><p><br></p><p><a href="(https://www.google.com/maps/place/Local+Social/@42.0823803,3.0937903,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12baf629bd0a7557:0x3e96fbd54dccce0a!8m2!3d42.0823782!4d3.096034" target="_blank">Googlemaps</a></p>

Detalls d'ubicació (Català)

 • -La sala està al fons del local
 • +La sala està al fons del local
 • -La sala està al fons del local
 • +La sala està al fons del local
Esborrats
 • -La sala està al fons del local
Addicions
 • +La sala està al fons del local
Esborrats
 • -La sala està al fons del local
Addicions
 • +La sala està al fons del local
Autoria de la versió
Avatar: Ara Garcia Ara Garcia
Versió creada el 16/03/2022 14:02