" class="part-icon-bars">

Taula Nacional d'Infancia de Catalunya

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais d'interlocució estable entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Coordinar, impulsar i promoure les polítiques d'infància arreu del territori, mitjançant les diverses administracions i institucions implicades.


Funcions:

Fer el seguiment del Pla d'atenció integral a la infància i l'adolescència, aprovat per Acord de Govern de 21 de juliol de 2015, d'acord al que preveu l'article 21 de la LDOIA i té caràcter quadriennal (2015-2018) i naturalesa de pla sectorial, d'acord amb el que estableix l'article 38 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre de serveis socials.

La coordinació de les diverses administracions i institucions en la promoció social dels infants i adolescents i la detecció i la intervenció davant possibles situacions de risc o maltractament, el desplegament dels eixos del pla integral a la infància i l'adolescència, la promoció i la coordinació en l'àmbit territorial corresponent, i la coordinació de tots els agents implicats.

Normativa: DECRET 250/2013, de 12 de novembre, de la Taula Nacional d'Infància i de les Taules Territorials. Es va constituir el dia 7 de febrer de 2014


Grup promotor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Qui participa Entitats que vetllen pel benestar dels infants, PINCAT, TIAC, CNJC
Departament Departament de Drets Socials
Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2017-11-8533

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/assemblies/Ka9r3FoWTR/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/assemblies/Ka9r3FoWTR/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>