" class="part-icon-bars">

Consell Consultiu de l'Assegurança Privada

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais d'interlocució estable entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Assessorar en matèria asseguradora.

Funcions:

-Formular, en el tràmit d'audiència previst per l'ordenament jurídic, i sense perjudici del dret que assisteix altres ens, al·legacions i propostes en relació amb els projectes de caràcter general i actuacions de foment i promoció que afectin el sector assegurador.

- Dur a terme els estudis i els informes encarregats pel seu president/a.

- Formular recomanacions generals o de caràcter particular.

- Impulsar la utilització de la llengua catalana en tot tipus d'activitat del sector assegurador.

Normativa:

Decret 100/2005, de 31 de maig, de creació del Consell Consultiu de l'Assegurança Privada, modificat pel Decret 151/2010, de 2 de novembre.


Grup promotor Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Qui participa Entitats que desenvolupen la seva activitat en l'àmbit de les assegurances privades
Departament Departament d'Economia i Hisenda
Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2017-11-8534

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/assemblies/LNknkuySFR/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/assemblies/LNknkuySFR/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>