" class="part-icon-bars">

Taula de participació social en l’àmbit penal i penitenciari

Consell de participació

Ajuda

Són espais d'interlocució estable entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

La Taula de Participació Social en l’àmbit penal i penitenciari actua com a òrgan consultiu i de relació entre el departament competent en matèria d’execució penal i les entitats col·laboradores i de voluntariat que treballen en els processos de reinserció social a Catalunya, amb la finalitat de coordinar la participació ciutadana, com a dret fonamental de la ciutadania.


Més informació


Funcions

 • Aporta informació i obre processos de participació amb la representació de la part social de la Taula en tots aquells aspectes estratègics de la política penitenciària que siguin rellevants per a la seva actuació.
 • Proposa, avalua el funcionament i fa propostes de millora de les línies generals, dels circuits i dels canals de comunicació que han d’enquadrar la relació de col·laboració entre ambdues parts. 
 • Proposa estratègies conjuntes per facilitar la difusió de la dimensió social i rehabilitadora de la política penitenciària.


A més, pot dur a terme qualsevol altra funció que tingui relació amb les anteriors i que el plenari, sota la presidència del director o la directora de Serveis Penitenciaris, pugui acordar.


Composició

Administració pública

 1. Titular de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, que exerceix la presidència i que la pot delegar en algun altre càrrec directiu de la Direcció General. 
 2. Titular de la Subdirecció General de Reparació i Execució Penal a la Comunitat. 
 3. Titular de la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat. 
 4. Titular del Servei de Medi Obert i Serveis Socials (qui actua com a secretari del ple de la Taula i del plenari d’entitats). 
 5. Titular del Servei de Rehabilitació. 
 6. Titular de la Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat, del Departament de Benestar Social i Família, o persona en qui delegui. 

Part social

 1. sis membres de les entitats col·laboradores
 2. tres membres de les entitats de voluntariat.


Membres

Actualment, les entitats de la part social estan representades per:

Entitats col·laboradores 

 • Fundació Marianao 
 • INTRESS 
 • Fundació IRES 
 • Parc Sanitari Sant Joan de Déu  
 • Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya (FAGIC)
 • Suara cooperativa

  Entitats de voluntariat

 • Associació Plataforma Ciutadana Grup 33
 • Fundació ARED 
 • Alperroverde


Departament adscripció: Justícia

Grup promotor Direcció General de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia.
Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2018-06-18

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/assemblies/TaulaParticipacioSocial/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/assemblies/TaulaParticipacioSocial/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>