" class="part-icon-bars">

Activem

#Activem Comissió per a l’elaboració del pla per a la reactivació econòmica i protecció social (CORECO)

Ajuda

Són espais d'interlocució estable entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Aquest és l'espai de referència de l'activitat dels grups de treball creats per elaborar el Pla per a la reactivació econòmica i protecció social (CORECO) arran de la crisi social i econòmica derivada de la Covid 19.

La crisi social i econòmica derivada de la COVID exigeix una resposta àgil, efectiva i transversal per part de les administracions públiques.

Amb aquest objectiu, el Govern de la Generalitat ha creat la Comissió per a l’elaboració del pla per a la reactivació econòmica i protecció social (CORECO). A través del seu Comitè Tècnic, la CORECO coordina les propostes dels departaments per atendre les urgències immediates de les persones, empreses i col·lectius afectats per la pandèmia; i, en paral·lel, s’ocupa d’elaborar el Pla per a la reconstrucció que ha de permetre reactivar l’economia productiva del país i avançar cap a un model de creixement més just i sostenible.

El portal participa.gencat.cat/assemblies/activem recull els grups de treball creats per elaborar el Pla CORECO.

El portal Activem Catalunya recull les mesures validades setmanalment per la CORECO, així com els indicadors tècnics i econòmics que serveixen de base per als treballs del Comitè.


COMISSIÓ PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA PER A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA I PROTECCIÓ SOCIAL (CORECO)

La Comissió per a l’elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi de la COVID-19 (CORECO) és l’òrgan creat pel Govern de la Generalitat per articular la resposta del sector públic als reptes econòmics i socials derivats de la COVID-19.

La missió principal de la CORECO és elaborar el Pla per a la reconstrucció del país, però també fer l’estudi i seguiment de les propostes plantejades pels departaments per tal de minimitzar l’impacte de la pandèmia, així com analitzar les mesures que es vagin adoptant a nivell estatal i internacional.

La CORECO es reuneix tots els divendres.

Els seus membres són:

·        El president de la Generalitat, que n’exerceix la presidència

·        El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

·        El titular del Departament de la Presidència

·        El titular del Departament de Territori i Sostenibilitat

·        El titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

·        El titular del Departament d’Empresa i Coneixement

·        El titular del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació


COMITÉ TÈCNIC

Creat en el si de la CORECO, el Comitè Tècnic és el responsable de l’estratègia integral del Govern de la Generalitat per pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia. S’ocupa d’establir els criteris i prioritats que han de complir les mesures presentades al Comitè i de coordinar les propostes dels departaments, les quals es traslladaran després a la Comissió per a la seva validació definitiva.

Quins requisits han de tenir les mesures per ser presentades al Comitè?

·        Tenir caràcter d’urgència

 ·        Afectar diversos àmbits competencials, per tal d’aconseguir un efecte multiplicador

 ·        Comptar amb dotació pressupostària per garantir-ne la viabilitat

 

El Comitè està presidit pel vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, i n’ostenta la vicepresidència la consellera d’Empresa i Coneixement. La resta del comitè la conformen els secretaris generals de tots els departaments i altres representants tècnics. Les reunions se celebren cada dijous.


ACTIVITAT DE LA CORECO

L’activitat de la CORECO abasta dues línies de treball

·        La primera, de caire operatiu, se centra en actuacions d’emergència per minimitzar l’impacte econòmic i social de la crisi. Això abasta l’anàlisi dels efectes de la pandèmia, l’avaluació permanent de les mesures activades i la proposta de noves mesures i ajuts urgents. 

 ·        La segona preveu actuacions de caràcter estratègic i amb un horitzó temporal més ampli, orientades a estimular els sectors amb major capacitat de creixement, accelerar la creació d’ocupació, atraure noves inversions i avançar cap a un desenvolupament més sostenible. En aquesta segona línia de treball s’emmarca l’elaboració del Pla de reconstrucció


PLA DE RECONSTRUCCIÓ

A partir dels indicadors i de l’avaluació de l’impacte de la crisi sobre els diferents sectors, el Comitè Tècnic de la CORECO elaborarà el Pla per a la reactivació econòmica i la protecció social, un document de caràcter estratègic amb mesures de gran abast que guiaran la recuperació del país a mig i llarg termini. El pla tindrà com a eixos vertebradors l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides.

La previsió és que el primer esborrany del pla estigui llest a finals de juliol. A més del pla de reconstrucció, el Comitè Tècnic també estudiarà i avaluarà plans sectorials específics per als àmbits més afectats per la pandèmia.
Composició

Els seus membres són:

  • El president de la Generalitat, que n’exerceix la presidència
  • El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
  • El titular del Departament de la Presidència
  • El titular del Departament de Territori i Sostenibilitat
  • El titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • El titular del Departament d’Empresa i Coneixement
  • El titular del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Què es decideix Pla per a la reactivació econòmica i protecció social
Com es decideix Grups de treball
Departament Departament de Territori
Tipus de consell de participació Grup de treball
Data de creació 01/06/2020
Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2020-05-52

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/assemblies/activem/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/assemblies/activem/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>