" class="part-icon-bars">

Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua

Espai per a la deliberació sobre la planificació de la política d'aigua

Ajuda

Són espais d'interlocució estable entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Espai per a la deliberació sobre la planificació hidrològica

El Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua (CUSA) és l'òrgan d'assessorament de l'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i de participació en l'elaboració dels instruments de la planificació hidrològica.  

Els membres del Consell provenen de les administracions locals, d’entitats ambientals, d’entitats d’usos agraris i ramaders, del món acadèmic, d’entitats dels usos recreatius, d’entitats dels usos industrials i de les associacions de veïns.

És l’espai on es pot deliberar sobre com desenvolupar noves polítiques relatives a la planificació de la gestió de les masses d’aigua, juntament amb les comissions de desembassament. La seva valoració, dictamen i aportacions són prèvies a la presa de decisions del Govern en matèria de planificació hidrològica.

Dictàmens emesos pel Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua


Espai restringit per als membres


Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2017-10-1

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/assemblies/consell-us-sostenible/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/assemblies/consell-us-sostenible/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>