" class="part-icon-bars">

Taula Intersectorial Forestal

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais d'interlocució estable entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Interlocutor interprofessional del sector forestal, que informa i col·labora amb el DARP

Funcions:

Participar en l'elaboració de la política forestal.

Col·laborar en la catalogació, la normalització i l'estandardització dels productes forestals i dels béns d'equip.

Coordinar les possibilitats de producció forestal amb les necessitats industrials.

Proposar línies de foment, de millora i d'experimentació en el sector forestal i en les indústries derivades.

Actuar com a instància consultiva del Departament sobre totes aquelles matèries que tinguin relació amb el sector forestal.

Elaborar els informes i dictàmens que li siguin sol·licitats i altres tasques que el Departament o els membres de la Taula li encomanin en benefici del sector forestal, en el marc de la legislació vigent.

Normativa:

ORDRE de 5 de febrer de 1990, per la qual es constitueix la Taula Intersectorial Forestal. (DOGC núm. 1258) LLEI 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 1057, pàg. 3819, de 19.10.1988). (DOGC núm. 978) DECRET 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. (DOGC núm. 6529)

Departament d'adscripció: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2017-11-8515

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/assemblies/et3v2DzSH5/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/assemblies/et3v2DzSH5/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>