" class="part-icon-bars">

Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais d'interlocució estable entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Conèixer la situació en termes quantitatius i qualitatius de l'habitatge en general, de protecció oficial en particular i mesurar, segons el reglament, la segregació urbana existent.

Funcions:

Planificar, estudiar i analitzar l'entorn i la realitat social i econòmica catalana en el sector de l'habitatge, i específicament:

a) Impulsar l'elaboració d'estudis sobre les matèries relacionades amb l'habitatge.

b) Identificar i mesurar els processos de segregació urbana.

c) Col∙laborar en el seguiment del Pla territorial sectorial d'habitatge.

d) Fer difusió d'estudis i informes en matèria d'habitatge per mitjà d'una línia editorial i un lloc web propis.

e) Estimular la col∙laboració científica i acadèmica en matèria d'habitatge, i també els intercanvis de treballs i experiències entre especialistes i experts d'universitats i d'altres institucions acadèmiques i culturals.

f) Fer el seguiment de les iniciatives internacionals en matèria d'habitatge.

g) Preparar seminaris, cursos, exposicions i conferències, realitzar publicacions i difondre programes d'informació i formació sobre les polítiques d'habitatge.

h) Constituir un fons bibliogràfic, un centre de documentació especialitzat i un banc de dades informatitzat en matèria d'habitatge, en col∙laboració amb el Servei d'Estudis i Documentació de l'Habitatge.

i) Fomentar la creació d'observatoris d'habitatge locals i cooperar en la capacitat de desenvolupar i aplicar noves concepcions de l'habitatge adequades a les seves comunitats. j) Participar en xarxes d'observatoris d'habitatge locals, nacionals, europeus i internacionals.

Composició:

a) El president/a, que és el secretari/ària competent en matèria d'habitatge.

b) El vicepresident/a, que és el director/a de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

c) Dues persones de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana nomenades pel president/a de l'Observatori.

d) Tres persones expertes en l'àmbit de l'habitatge nomenades pel president/a de l'Observatori.

e) El secretari/ària, que serà un funcionari/ària de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana nomenat pel president/a de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana. Normativa: DECRET 157/2010, de 2 de novembre, de reestructuració de la Secretaria d'Habitatge, creació de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana i aprovació dels Estatuts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Departament d'adscripció: GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE

Departament Departament de Territori
Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2017-11-8506

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/assemblies/oqzDbkGj8h/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/assemblies/oqzDbkGj8h/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>